THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BẢO TÀNG DỊP LỄ GIỔ TỔ HÙNG VƯƠNG VÀ 30/4 -1/5/2018

Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam trân trọng thông báo:

Phòng Trưng bày Tiến hóa sinh giới mở cửa các ngày trong dịp Lễ Giổ tổ Hùng Vương 25/4/2018 (Thứ 4) và ngày Lễ Quốc tế lao động 1/5/2018 (Thứ 3).

Riêng thứ 2 (30/4/2018), đóng cửa theo thông lệ.

Trân trọng cảm ơn./.

Tin cùng loại