THÔNG BÁO HỘI THẢO GIỮA BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM VÀ BẢO TÀNG LSTN BERLIN ĐỨC

thong-bao-hoi-thao0001.pdf

Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam trân trọng kính mời các cán bộ công chức, viên chức và hợp đồng lao động tham dự Hội thảo "Đa dạng sinh học là cơ sở cho nền kinh tế sinh học bền vững: những cách tiếp cận mới khám phá đa dạng sinh học" do Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam và Bảo tàng LSTN BerLin, Đức tổ chức.

Thời gian: Từ 8h30 đến 17h00 ngày 08/2/3018 (thứ Năm)

Địa điểm: Phòng họp tầng 10, toàn nhà Trung tâm Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, số 18C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tin cùng loại