TINH DẦU CỦA LÁ VÀ THÂN CÂY POLYALTHIA VIRIDIS CRAIB VÀ CÁC HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CHÚNG

Các loài thực vật thuộc chi Polyalthia được xem có tiềm năng về tinh dầu, Ba mươi chín thành phần (95,3%) đã được xác định trong tinh dầu phần lá và 42 thành phần (90,9%) trong tinh dầu phần thân. Sesquiterpene hydrocarbonsoxygenated sesquiterpenes là thành phần chính của cả hai loại dầu, trong đó 2 sesquiterpene hydrocarbons, germacrene D (45,1% -47,4%) và bicyclogermacrene (8,2% -17,1%), là 2 hợp chất chính. Tinh dầu từ thân ức chế sự phát triển của 3 dòng tế bào ung thư, HepG2, MCF7 và A549, với giá trị nồng độ ức chế một nửa (IC50) là 56,7 đến 68,4 μg / mL.

Tinh dầu từ thân cũng ngăn chặn thành công sự phát triển của nấm sợi Aspergillus niger và nấm men Candida albicans với giá trị nồng độ ức chế tối thiểu là 50 μg / mL. Tinh dầu P. viridis ức chế sản xuất NO trong tế bào vi mô BV2 được kích thích bởi lipopolysaccharide, với giá trị IC50 là 57,6 đến 76,7 μg / mL.

Công trình là sự phối hợp nghiên cứu của: Viện Hóa học, Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung-VNMN, Viện Hóa học các Hợp chất Thiên nhiên, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế và Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Hình: Polyalthia viridis Craib (Ảnh: L.T. Anh)

Trích dẫn tài liệu: Ninh T. Son, Tuan A. Le, Dinh T. T. Thuy, Dinh L. Nguyen, Tran T. Tuyen, Minh D. Hoang Thi and Manh H. Nguyen (2021). Essential Oils of the Leaf and Stem of Polyalthia viridis Craib and Their Biological Activities. Natural Product Communications 16(9):1-6, ISSN 1934578X. Link: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1934578X211032011

Nguồn tin: Lê Tuấn Anh, Viện nghiên cứu Khoa học miền Trung, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

Tin cùng loại