Nghiên cứu - Sưu tập

CÁC SỰ KIỆN KELLWASSER Ở RANH GIỚI CHUYỂN TIẾP BẬC FRASNI – FAMEN, DEVON THƯỢNG TRONG HỆ TẦNG TỐC TÁT, MIỀN BẮC VIỆT NAM CÁC SỰ KIỆN KELLWASSER Ở RANH GIỚI CHUYỂN TIẾP BẬC FRASNI – FAMEN, DEVON THƯỢNG TRONG HỆ TẦNG TỐC TÁT, MIỀN BẮC VIỆT NAM
Cuối năm 2018, các nhà khoa học của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam cùng các nhà khoa học của Đại học Kumamoto, Đại học Tohoku, Đại học Hiroshima, Đại học Kanazawa, Đại học Kochi, Nhật Bản, Đại học Leicester, Vương quốc Anh, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phát hiện các sự kiện Kellwasser trong hệ tầng Tốc Tát, ở đèo Si Phai, huyện...
MỘT LOÀI ẾCH NHÁI MỚI CHO KHOA HỌC ĐƯỢC PHÁT HIỆN TỪ MIỀN NAM THÁI LAN MỘT LOÀI ẾCH NHÁI MỚI CHO KHOA HỌC ĐƯỢC PHÁT HIỆN TỪ MIỀN NAM THÁI LAN
Một loài ếch mới cho khoa học thuộc giống Leptobrachium (Lớp lưỡng cư Amphibia: Bộ không đuôi Anura: Họ Megophryidae) vừa được phát hiện và công bố từ Thái Lan bởi các nhà khoa học thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học quốc gia Matx-cơ-va, Nga, Đại học Phayao, Thái...
PHÁT HIỆN 2 LOÀI CÔN TRÙNG MỚI CHO KHOA HỌC THUỘC BỘ CÁNH DÀI - MECOPTERA Ở VIỆT NAM PHÁT HIỆN 2 LOÀI CÔN TRÙNG MỚI CHO KHOA HỌC THUỘC BỘ CÁNH DÀI - MECOPTERA Ở VIỆT NAM
Hai loài ruồi bọ cạp mới cho khoa học thuộc Bộ cánh dài Mecopetera, lớp Côn trùng Insecta vừa được phát hiện và mô tả từ Việt...
PHÁT HIỆN LOÀI TỎI RỪNG MỚI Ở KHU BẢO TỒN SAO LL, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ PHÁT HIỆN LOÀI TỎI RỪNG MỚI Ở KHU BẢO TỒN SAO LL, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Loài mới có tên khoa học là Aspidistra heterocvarpa Aver., Tillich & V.T. Pham var. echinata Aver., Tillich & T.A. Le tên thứ mới với nghĩa nhiều gai ở quả để phân biệt với thứ Aspidistra heterocarpa Aver., Tillich & V.T. Pham sp. nov.var. heterocarpa cùng công bố với vỏ quả không...
MỘT LOÀI CÓC MỚI CHO KHOA HỌC ĐƯỢC PHÁT HIỆN Ở MIỀN NAM VIỆT NAM MỘT LOÀI CÓC MỚI CHO KHOA HỌC ĐƯỢC PHÁT HIỆN Ở MIỀN NAM VIỆT NAM
Một loài cóc mới cho khoa học vừa được phát hiện và mô tả ở tỉnh Phú Yên, Việt Nam vào đầu năm 2018. Loài mới thuộc giống Leptolalax (hiện nay đổi thành giống Leptobrachella), Lớp lưỡng cư Amphibia: Bộ không đuôi Anura: Họ...
CÁC SỰ KIỆN KELLWASSER Ở RANH GIỚI CHUYỂN TIẾP BẬC FRASNI – FAMEN, DEVON THƯỢNG TRONG HỆ TẦNG TỐC TÁT,  MIỀN BẮC VIỆT NAM CÁC SỰ KIỆN KELLWASSER Ở RANH GIỚI CHUYỂN TIẾP BẬC FRASNI – FAMEN, DEVON THƯỢNG TRONG HỆ TẦNG TỐC TÁT, MIỀN BẮC VIỆT NAM
Cuối năm 2018, các nhà khoa học của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam cùng các nhà khoa học của Đại học Kumamoto, Đại học Tohoku, Đại học Hiroshima, Đại học Kanazawa, Đại học Kochi, Nhật Bản, Đại học Leicester, Vương quốc Anh, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phát hiện các sự kiện Kellwasser trong hệ tầng Tốc Tát, ở đèo Si Phai, huyện...
MỘT LOÀI NHÁI MỚI CHO KHOA HỌC ĐƯỢC PHÁT HIỆN TỪ MIỀN BẮC VIỆT NAM MỘT LOÀI NHÁI MỚI CHO KHOA HỌC ĐƯỢC PHÁT HIỆN TỪ MIỀN BẮC VIỆT NAM
Các nhà khoa học vừa phát hiện và mô tả một loài nhái mới cho khoa học thuộc giống Micryletta (Lớp lưỡng cư Amphibia: Bộ không đuôi Anura: Họ Microhylidae) từ miền Bắc Việt...
PHÁT HIỆN MỘT GIỐNG VÀ MỘT LOÀI VE SẦU MỚI CHO KHOA HỌC PHÁT HIỆN MỘT GIỐNG VÀ MỘT LOÀI VE SẦU MỚI CHO KHOA HỌC
Các nhà khoa học Việt Nam và Vương quốc Bỉ vừa công bố một giống loài ve sầu mới cho khoa học thuộc phân tộc Dundubiina Atkinson, 1886, tộc Dundubiini Atkinson, 1886, phân họ Cicadinae Latreille, 1802, họ ve sầu Cicadidae Latreille, 1802, phân bộ Auchenorrhyncha, bộ Hemiptera Linnaeus,...
PHÁT HIỆN MỘT LOÀI CÁ PHÈN MỚI CHO KHOA HỌC Ở BIỂN ẤN ĐỘ DƯƠNG PHÁT HIỆN MỘT LOÀI CÁ PHÈN MỚI CHO KHOA HỌC Ở BIỂN ẤN ĐỘ DƯƠNG
Một loài cá Phèn mới cho khoa học thuộc giống Parupeneus (Họ Mullidae) được các nhà khoa học phát hiện và mô tả từ biển Ấn Độ Dương. Những dẫn liệu mới về phân bố của loài Parupeneus jansenii ở phía tây Thái Bình Dương cũng được cập...
PHÁT HIỆN 04 LOÀI VE SẦU MỚI CHO KHOA HỌC Ở VIỆT NAM PHÁT HIỆN 04 LOÀI VE SẦU MỚI CHO KHOA HỌC Ở VIỆT NAM
Bốn loài ve sầu mới cho khoa học đã được phát hiện và mô tả từ các vùng núi cao của Việt Nam bởi các nhà khoa học của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, các nhà khoa học từ Úc và...
PHÁT HIỆN MỘT LOÀI SÓC MỚI CHO KHOA HỌC Ở VIỆT NAM PHÁT HIỆN MỘT LOÀI SÓC MỚI CHO KHOA HỌC Ở VIỆT NAM
Một loài thú mới cho khoa học, có tên là Sóc cây hòn khoai (Hon Khoai squirrel), tên khoa học là Callosciurus honkhoaiensis, mới được phát hiện và mô tả từ miền Nam Việt...
PHÂN TÍCH NGUỒN GỐC PHÁT SINH LOÀI CỦA GIỐNG LEPTOLALAX (HỌ MEGOPHRYIDAE, BỘ KHÔNG ĐUÔI ANURA) BỘC LỘ SỰ ĐA DẠNG CHƯA ĐƯỢC BIẾT VÀ LỊCH SỬ ĐỊA SINH HỌC PHÂN TÍCH NGUỒN GỐC PHÁT SINH LOÀI CỦA GIỐNG LEPTOLALAX (HỌ MEGOPHRYIDAE, BỘ KHÔNG ĐUÔI ANURA) BỘC LỘ SỰ ĐA DẠNG CHƯA ĐƯỢC BIẾT VÀ LỊCH SỬ ĐỊA SINH HỌC
Nghiên cứu được thực hiện dựa trên 168 mẫu đại diện cho tất cả phạm vi phân bố của giống Leptolalax (họ Megophryidae), 73 trình tự được lấy từ ngân hang GenBank để mở rộng số lượng loài và vị trí lấy mẫu cho phân...