Nghiên cứu - Sưu tập

MÔ TẢ 04 LOÀI RUỒI ĐỤC QUẢ MỚI CHO KHOA HỌC THUỘC GIỐNG BACTROCERA (DIPTERA, TEPHRITIDAE, DACINAE) MÔ TẢ 04 LOÀI RUỒI ĐỤC QUẢ MỚI CHO KHOA HỌC THUỘC GIỐNG BACTROCERA (DIPTERA, TEPHRITIDAE, DACINAE)
Các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Hawaii, Trường Đại học Idaho và Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam phát hiện và công bố 04 loài ruồi đục quả mới cho khoa học thuộc giống Bactrocera, phân họ Dacinae, họ Tephritidae, Bộ hai cánh Diptera. Giống này có số lượng loài rất lớn (932 loài), ở Việt Nam có 78 loài đã được biết...
PHÁT HIỆN LOÀI THỰC VẬT MỚI Ở QUẢNG TÂY, TRUNG QUỐC PHÁT HIỆN LOÀI THỰC VẬT MỚI Ở QUẢNG TÂY, TRUNG QUỐC
Thực hiện chương trình hợp tác nghiên cứu đa dạng thực vật vùng núi đá vôi Bắc Việt Nam và Nam Trung Quốc, nhóm các nhà khoa học thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt...
BẢO TỒN CÁC LOÀI THIẾU DỮ LIỆU ĐANG BỊ ĐE DỌA: BÀI HỌC TỪ  MỘT LOÀI BƯỚM NHIỆT ĐỚI MANG TÍNH BIỂU TƯỢNG (TEINOPALPUS AUREUS) BẢO TỒN CÁC LOÀI THIẾU DỮ LIỆU ĐANG BỊ ĐE DỌA: BÀI HỌC TỪ MỘT LOÀI BƯỚM NHIỆT ĐỚI MANG TÍNH BIỂU TƯỢNG (TEINOPALPUS AUREUS)
Những kết quả nghiên cứu chứng minh tầm quan trọng của dữ liệu phân bố trong quản lý bảo tồn các loài bị đe dọa, trong khi nhấn mạnh sự đánh đổi vốn có trong việc không cung cấp thông tin địa điểm phân bố rộng rãi khi có áp lực thương mại....
PHÁT HIỆN VÀ MÔ TẢ MỘT LOÀI MỘC HƯƠNG MỚI CHO KHOA HỌC TẠI BÌNH THUẬN PHÁT HIỆN VÀ MÔ TẢ MỘT LOÀI MỘC HƯƠNG MỚI CHO KHOA HỌC TẠI BÌNH THUẬN
Một loài thực vật mới cho khoa học, Mộc hương Bình Thuận (Aristolochia binhthuanensis T.V. Do), vừa mới được phát hiện và mô tả từ Bình Thuận, Việt...
PHÁT HIỆN MỘT LOÀI CÂY GỖ LỚN MỚI CHO KHOA HỌC Ở DÃY NÚI TRƯỜNG SƠN, VIỆT NAM PHÁT HIỆN MỘT LOÀI CÂY GỖ LỚN MỚI CHO KHOA HỌC Ở DÃY NÚI TRƯỜNG SƠN, VIỆT NAM
Trong khi nghiên cứu tính đa dạng của khu hệ thực vật ở Việt Nam, các nhà khoa học thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Đại học Tôn Trung Sơn (Trung Quốc), Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Thụy Điển (Thụy Điển), Đại học Bắc Carolina Wilington và Viện Nghiên cứu Thực vật Texas (Hoa Kỳ)...
CÔNG BỐ HỆ THỐNG PHÁT SINH LOÀI CỦA CHI ARACHNIODES, HỌ DRYOPTERIDACEAE CÔNG BỐ HỆ THỐNG PHÁT SINH LOÀI CỦA CHI ARACHNIODES, HỌ DRYOPTERIDACEAE
Các nhà khoa học thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam hợp tác với các chuyên gia Dương xỉ trên thế giới lần đầu tiên công bố Hệ thống phát sinh loài của chi dương xỉ Arachniodes họ Dryopteridaceae. Kết quả nghiên cứu được công bố lần đầu tiên trên tạp chí “Molecular Phylogenetics and Evolution”, năm 2019. Đây là Tạp chí Quốc tế có uy tín, thuộc nhóm...
PHÁT HIỆN LOÀI DƯƠNG XỈ MỚI CHO KHOA HỌC TỪ TỨ XUYÊN, TRUNG QUỐC PHÁT HIỆN LOÀI DƯƠNG XỈ MỚI CHO KHOA HỌC TỪ TỨ XUYÊN, TRUNG QUỐC
Loài dương xỉ mới cho khoa học thuộc chi Woodsia, họ Woodsiaceae được phát hiện và mô tả mới. Loài mới này có tên khoa học là Woodsia kungiana. Loài mới có đặc điểm hình thái gần nhất với loài Woodsia cycloloba nhưng khác nhau về hình thái vẩy và bao...
LOÀI DƯƠNG XỈ MỚI THUỘC CHI ARACHNIODES (DRYOPTERIDACEAE) TỪ TỈNH QUÝ CHÂU, TRUNG QUỐC LOÀI DƯƠNG XỈ MỚI THUỘC CHI ARACHNIODES (DRYOPTERIDACEAE) TỪ TỈNH QUÝ CHÂU, TRUNG QUỐC
Loài dương xỉ mới cho khoa học thuộc chi Arachniodes, họ Ráng Cánh bần- Dryopteridaceae được công bố trên tạp chí Phytotaxa, năm 2019. Loài mới này có tên là Arachniodes...
ĐÁNH GIÁ SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG TỚI CHỦNG NẤM GÂY BỆNH  - Batrachochytrium salamandrivorans TRÊN QUẦN THỂ CÁC LOÀI CÁ CÓC ĐÁNH GIÁ SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG TỚI CHỦNG NẤM GÂY BỆNH  - Batrachochytrium salamandrivorans TRÊN QUẦN THỂ CÁC LOÀI CÁ CÓC
Sự suy giảm số lượng các loài lưỡng cư ngoài tự nhiên hiên nay đã trở thành biểu tượng của khủng hoảng đa dạng sinh học trên toàn cầu, và nguyên nhân chủ yếu được xác định là do các dịch bệnh truyền nhiễm....
NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẦN THỂ LOÀI RỒNG ĐẤT (PHYSIGNATHUS COCINCINUS CUVIER, 1829) TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ, VIỆT NAM NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẦN THỂ LOÀI RỒNG ĐẤT (PHYSIGNATHUS COCINCINUS CUVIER, 1829) TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ, VIỆT NAM
Loài Rồng đất, Physignathus cocincinus Cuvier, 1829 được mô tả lần đầu tiên tại Việt Nam. Những khảo sát gần đây ghi nhận quần thể loài Rồng đất ngoài tự nhiên đang bị khai thác cạn kiệt và chịu tác động mạnh từ các hoạt động săn bắt của con người. Tuy nhiên, nghiên cứu đánh giá về hiện trạng quần thể và các tác động tới loài chưa được...